Otevřít nákupní košík

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:

1. Minimální výše objednávky nábytku je 3.500,- Kč včetně DPH.

2. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně souhlasí se všemi ustanoveními všeobecných obchodních a reklamačních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

3. Všechny přijaté a potvrzené objednávky se považují za návrh kupní smlouvy. Mezi kupujícím a prodávajícím vzniká smluvní vztah, který se řídí příslušným zákonem o zásilkovém a podomním prodeji.

4. Kupující může bez udání důvodu odstoupit od smlouvy podle zákona do 7 dní od převzetí zboží (didaktické pomůcky, hračky). U nábytku je možné stornovat objednávku pouze do jejího potvrzení prodávajícím. V případě, že kupující zaplatil zálohu za zboží, bude mu záloha vrácena do 15-ti dnů od data odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Zboží musí být vráceno bez závad a v původním obalu. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a musí obsahovat údaje o zboží a identifikační údaje prodávajícího a kupujícího.

5. Nábytek je dodáván demontovaný. Na naše produkty těžší jak 15 kg zajišťujeme vlastní dopravu (popř. spediční službu). Cena za dopravu je 400,- Kč po celé ČR, při objednávce nad 35.000,- Kč je doprava zdarma. V případě Vašeho zájmu Vám zajistíme montáž nábytku přímo u Vás. Cena montáže je 10% z ceny objednaného zboží. Při objednávce zboží nad 30 000,- Kč vč. DPH (cena zboží, při kterém je nutná montáž) je montáž zdarma.

6. Doba dodání zboží je 2 až 5 týdnů od data potvrzení objednávky. V období např. vánočních svátků apod. si dodavatel vyhrazuje právo dobu dodání zboží prodloužit.

7. V případě, že některé zboží nebudeme moci dodat (z důvodu nedostupnosti, nevyrábí se a pod.), Vám zašleme pouze to zboží, které máme skladem. Chybějící zboží dodatečně nezasíláme a Vaši objednávku považujeme za vyřízenou.

8. Pro mateřské školy, základní školy a státní organizace dodáváme zboží na fakturu

s dobousplatnosti 14 dnů od data vystavení.

9. Pokud je kupujícím soukromá či nestátní organizace, vyhrazuje si dodavatel právo dodat objednané zboží až po úhradě zálohy.

10. Kupující se stává majitelem zboží až po zaplacení celé částky.

11. Společnost Baribal s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceny, které jsou uvedeny v katalogu nebo na webových stránkách. Ceny na fakturách a předfakturach zaslaných společností jsou však závazné a neměnné.

12. Je možné objednávat zboží také z předcházejících katalogů; na takové zboží si však

dodavatel vyhrazuje právo případných technických změn, popř. úplného zrušení objednávky v případě nedostupnosti zboží.

13. Dodavatel nezodpovídá za mírnou barevnou odlišnost skutečného produktu a jeho

vyobrazení v katalogu, protože tiskařský formát CMYK neumí zaručit přesné barevné

zobrazení výrobků. Tyto barevné odlišnosti nemají vliv na úkor kvality výrobku, který Vám bude dodáno. Barvy produktů v katalogu (hračky a didaktické pomůcky) se mohou lišit od barev dodaných produktů, což neovlivňuje jejich celkový charakter a funkčnost.

14. Dodavatel předá kupujícímu se zbožím také fakturu (daňový doklad), případně i dodací list. Faktura slouží jako podklad pro případnou reklamaci.

15. Záruční doba je 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím.

16. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy (pouze při objednávce nábytku) je

kupující povinen uhradit sankční poplatek ve výši 50% z ceny objednávky.

17. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil se všeobecnými obchodními a reklamačními podmínkami, a že s těmito podmínkami souhlasí.

18. Způsob zaslání zboží volíme dle jeho vlastností (velikost, křehkost, apod.) tak, aby

nedošlo k jeho poškození, příp. změně jeho vlastností.

19. Podkladem pro všechny objednávky je platný katalog, aktuální ceník příp. potvrzená

cenová nabídka.

20. Poštovné a balné za balík do 20 kg je 150,- Kč. Nad 20 kg se účtuje dopravné 400 Kč.

21. Společnost Baribal s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek během celé

platnosti katalogu.

22. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou platné do vydání nového katalogu. Všechny ceny v katalogu jsou včetně DPH.


Reklamační podmínky:

Zákazník má právo vrátit zboží do 7 dnů, podmínkou je, že zboží nesmí být používán, musí být schopen dalšího prodeje, bez známek používání.

Reklamační podmínky vychází ze zákona o ochraně spotřebitele.

1. Za přepravu a řádné doručení objednaného zboží odpovídá doručovací společnost (Česká pošta, popř. spediční služba, apod.). Při dodání objednaného zboží je třeba zboží ihned při převzetí řádně kontrolovat, zda není poškozené. V případě zjištění jakéhokoliv poškození, je třeba toto zboží reklamovat do 24 hod. od dodání zboží na nejbližší pobočce České pošty (pokud byla doručovatelem Česká pošta). Pokud byla doručovatelem objednaného zboží spediční služba, je třeba ihned

sepsat reklamaci s odpovědnou osobou dané spediční služby a ponechat si kopii záznamu o reklamaci. Do 3 dnů je nutné oznámit vzniklou událost naší společnosti. V jiném případě považujeme zásilku za doručenou.

2. Při dodávce zboží přímo naší společností je potřeba zboží řádně zkontrolovat, zda nedošlo při přepravě k poškození a případné závady a poškození ihned označit na zadní straně dodacího listu.

3. Jako reklamaci v záruční době lze uznat jen takové poškození zboží, u kterého je zřejmé, že poškození nedošlo nesprávným a nepřiměřeným zacházením (použití výrobku na jiné účely, než k jakým je výrobek určený, působení nepřiměřené síly na výrobek, nesprávná montáž, nesprávná manipulace s výrobkem, apod.). V případě reklamace nám prosím nezasílejte poškozené části výrobků; pokud bude reklamace uznána, vyměňujeme pouze celé výrobky.

4. Při uplatnění reklamace je potřeba na adresu naší společnosti (Baribal s.r.o., Holandská 878/2, 639 00, Brno) poslat písemné oznámení o reklamaci, které musí obsahovat:

- identifikační údaje kupujícího (odběratele) vč. tel. čísla

- název a kód reklamovaného výrobku

- datum zakoupení zboží a číslo faktury (popř. číslo dodacího listu)

- podrobný popis reklamované závady (pro větší názornost je vhodné na naši emailovou adresu poslat fotografie poškozeného zboží). Na základě tohoto písemného oznámení se s Vámi spojí odborný pracovník naší společnosti a dohodne se s Vámi na dalším postupu.

5. Změny konstrukce a provedení, které negativně ovlivňují vzhled nebo funkci výrobku,

neopravňují k námitkám a reklamacím.

6. Způsob zasílání zboží volíme podle velikosti a nebezpečí poškození zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo změně jeho vlastností.

7. Podkladem pro všechny objednávky je pouze platný katalog a aktuální ceník.

 

 

Pozn.:

- Osobní údaje našich zákazníků získané při registraci, chráníme ve smyslu zákona

o ochraně osobních údajů.

- Odeslaná objednávka se považuje za závaznou.

- Odesláním objednávky kupující souhlasí se všemi ustanoveními všeobecných obchodních a reklamačních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Mezi kupujícím a prodávajícím vzniká smluvní vztah uzavřený pomocí komunikačních prostředků na dálku, který se řídí

podle příslušného zákona o zásilkovém prodeji.

Queries: 48, Total time: 14.839 ms [By time] [By id] [By file]
1 (0.370)
SELECT *
FROM ba_extension
WHERE `type` = 'openbay'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/openbay.php:117
2 (0.311)
SELECT *
FROM ba_store
WHERE REPLACE(`ssl`, 'www.', '') = 'https://baribalkids.cz/'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/startup.php:7
3 (1.190)
SELECT *
FROM `ba_setting`
WHERE store_id = '0' OR store_id = '1'
ORDER BY store_id ASC
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/startup.php:26
4 (0.264)
SELECT *
FROM ba_currency
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/currency.php:10
5 (0.225)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM ba_tax_rule tr1
LEFT JOIN ba_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN ba_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN ba_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN ba_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'store' AND tr2cg.customer_group_id = '2' AND z2gz.country_id = '56' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '899')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/tax.php:45
6 (0.206)
SELECT *
FROM ba_weight_class wc
LEFT JOIN ba_weight_class_description wcd ON (wc.weight_class_id = wcd.weight_class_id)
WHERE wcd.language_id = '3'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/weight.php:10
7 (0.201)
SELECT *
FROM ba_length_class mc
LEFT JOIN ba_length_class_description mcd ON (mc.length_class_id = mcd.length_class_id)
WHERE mcd.language_id = '3'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/length.php:10
8 (1.271)
DELETE
FROM ba_cart
WHERE (api_id > '0' OR customer_id = '0') AND date_added < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 HOUR)
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/cart.php:15
9 (0.213)
SELECT *
FROM ba_extension
WHERE `type` = 'openbay'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/openbay.php:117
10 (0.265)
SELECT *
FROM `ba_event`
WHERE `trigger` LIKE 'catalog/%' AND status = '1'
ORDER BY `event_id` ASC
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/extension/event.php:4
11 (0.592)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE keyword = 'vseobecne-obchodne-podmienky'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:19
12 (0.648)
SELECT DISTINCT *
FROM ba_information i
LEFT JOIN ba_information_description id ON (i.information_id = id.information_id)
LEFT JOIN ba_information_to_store i2s ON (i.information_id = i2s.information_id)
WHERE i.information_id = '5' AND id.language_id = '3' AND i2s.store_id = '1' AND i.status = '1'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/information.php:4
13 (0.237)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=5'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
14 (0.689)
SELECT *
FROM ba_information_to_layout
WHERE information_id = '5' AND store_id = '1'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/information.php:16
15 (0.453)
SELECT *
FROM ba_layout_route
WHERE 'information/information' LIKE route AND store_id = '1'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:4
16 (0.398)
SELECT *
FROM ba_layout_module
WHERE layout_id = '11' AND position = 'column_left'
ORDER BY sort_order
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:14
17 (0.210)
SELECT *
FROM ba_information_to_layout
WHERE information_id = '5' AND store_id = '1'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/information.php:16
18 (0.242)
SELECT *
FROM ba_layout_route
WHERE 'information/information' LIKE route AND store_id = '1'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:4
19 (0.422)
SELECT *
FROM ba_layout_module
WHERE layout_id = '11' AND position = 'column_right'
ORDER BY sort_order
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:14
20 (0.245)
SELECT *
FROM ba_information_to_layout
WHERE information_id = '5' AND store_id = '1'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/information.php:16
21 (0.175)
SELECT *
FROM ba_layout_route
WHERE 'information/information' LIKE route AND store_id = '1'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:4
22 (0.357)
SELECT *
FROM ba_layout_module
WHERE layout_id = '11' AND position = 'content_top'
ORDER BY sort_order
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:14
23 (0.241)
SELECT *
FROM ba_information_to_layout
WHERE information_id = '5' AND store_id = '1'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/information.php:16
24 (0.206)
SELECT *
FROM ba_layout_route
WHERE 'information/information' LIKE route AND store_id = '1'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:4
25 (0.397)
SELECT *
FROM ba_layout_module
WHERE layout_id = '11' AND position = 'content_bottom'
ORDER BY sort_order
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:14
26 (0.399)
SELECT *
FROM ba_information i
LEFT JOIN ba_information_description id ON (i.information_id = id.information_id)
LEFT JOIN ba_information_to_store i2s ON (i.information_id = i2s.information_id)
WHERE id.language_id = '3' AND i2s.store_id = '1' AND i.status = '1'
ORDER BY i.sort_order, LCASE(id.title) ASC
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/information.php:10
27 (0.206)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=10'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
28 (0.210)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=7'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
29 (0.208)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=9'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
30 (0.192)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=4'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
31 (0.216)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=6'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
32 (0.168)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=5'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
33 (0.399)
DELETE
FROM `ba_customer_online`
WHERE date_added < '2019-09-20 01:17:29'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/tool/online.php:4
34 (0.289)
REPLACE INTO `ba_customer_online` SET `ip` = '34.204.176.189', `customer_id` = '0', `url` = 'http://www.baribalkids.cz/vseobecne-obchodne-podmienky', `referer` = '', `date_added` = '2019-09-20 02:17:29'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/tool/online.php:6
35 (0.152)
SELECT *
FROM ba_extension
WHERE `type` = 'analytics'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/extension/extension.php:4
36 (0.286)
SELECT *
FROM ba_category c
LEFT JOIN ba_category_description cd ON (c.category_id = cd.category_id)
LEFT JOIN ba_category_to_store c2s ON (c.category_id = c2s.category_id)
WHERE c.parent_id = '0' AND cd.language_id = '3' AND c2s.store_id = '1' AND c.status = '1'
ORDER BY c.sort_order, LCASE(cd.name)
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/category.php:10
37 (0.210)
SELECT *
FROM ba_category c
LEFT JOIN ba_category_description cd ON (c.category_id = cd.category_id)
LEFT JOIN ba_category_to_store c2s ON (c.category_id = c2s.category_id)
WHERE c.parent_id = '92' AND cd.language_id = '3' AND c2s.store_id = '1' AND c.status = '1'
ORDER BY c.sort_order, LCASE(cd.name)
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/category.php:10
38 (0.193)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'category_id=92'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:91
39 (0.202)
SELECT *
FROM ba_category c
LEFT JOIN ba_category_description cd ON (c.category_id = cd.category_id)
LEFT JOIN ba_category_to_store c2s ON (c.category_id = c2s.category_id)
WHERE c.parent_id = '95' AND cd.language_id = '3' AND c2s.store_id = '1' AND c.status = '1'
ORDER BY c.sort_order, LCASE(cd.name)
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/category.php:10
40 (0.171)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'category_id=95'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:91
41 (0.153)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=5'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
42 (0.144)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=5'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
43 (0.312)
SELECT *
FROM ba_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'krfglkj979b5o9abdg9juio540'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/cart.php:35
44 (0.165)
SELECT *
FROM ba_extension
WHERE `type` = 'total'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/extension/extension.php:4
45 (0.136)
SELECT *
FROM ba_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'krfglkj979b5o9abdg9juio540'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/cart.php:35
46 (0.137)
SELECT *
FROM ba_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'krfglkj979b5o9abdg9juio540'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/cart.php:35
47 (0.132)
SELECT *
FROM ba_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'krfglkj979b5o9abdg9juio540'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/cart.php:35
48 (0.130)
SELECT *
FROM ba_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'krfglkj979b5o9abdg9juio540'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/cart.php:35