1. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení nákupních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.
2. Všechny přijaté a potvrzené objednávky se považují za kupní-prodejny smlouvy uzavřené na dálku. Mezi kupujícím a prodávajícím vzniká smluvní vztah, který se řídí zákonem o zásilkovém a podomním prodeji (pouze v případě hraček a didaktických pomůcek). Smlouva uzavřená na dálku je smlouva, kterou uzavírá prodávající a spotřebitel jako kupující na zásilkový prodej zboží nebo na poskytnutí služby na dálku výhradně prostřednictvím elektronických prostředků komunikace (e-mail). Smlouva je uzavřena na základě elektronické objednávky ze strany kupujícího a dodáním zboží ze strany prodávajícího buď přímo nebo prostřednictvím třetích osob (dopravců). Nedílnou součástí uzavřené smlouvy jsou tyto obchodní podmínky.
2.1. Zbožím se rozumí předmět spotřebitelské kupní smlouvy. Nabídka zboží prodávajícího je zveřejněna na jeho webové stránce www.baribalkids.cz
2.2. Objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z produktové nabídky prodávajícího, cenu zboží a cenu vycházející z podmínek o doručení zboží na adresu zadanou kupujícím. Potvrzení o zaevidování objednávky je zasílány elektronicky na e-mail uvedený v registračním formuláři.
3. Kupující může bez udání důvodu odstoupit od smlouvy dle zákona do 7 dnů od převzetí zboží, jen v případě hraček a didaktických pomůcek. V případě, že kupující zaplatil zálohu za zboží, ta mu bude vrácena do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese kupující, přičemž zboží musí být vráceno bez závad, nerozbalené a v původním obalu. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje k identifikaci zboží, prodávajícího a kupujícího.
4. Při nábytku nelze stornovat objednávku a vrátit zboží, protože nábytek není předem vyrobený skladem. Vyrábí se až na základě závazné objednávky ze strany zákazníka. Jde o vyrobit na míru, kde zákazník si sám podle jeho specifického zadání vybírá dřevodekor, barvu, typ, rozměr, materiál, frézováním motiv.  Dle Zákonu č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník - Díl 4 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem; Oddíl 2 Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory; Odstoupení od smlouvy §1837 d) „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.  Při objednávce nábytku jde o produkty zhotovené podle zvláštních požadavků spotřebitele, proto nemohou být vyměněny, nebo vráceny kupujícím prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
5. Způsob vytvoření elektronické objednávky kupujícím: Kupující si vybere produkt z nabídky na internetové stránce www.baribal.sk za uvedenou cenu u každého produktu. Tento výběr potvrdí kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku", které se zobrazuje při konkrétním zboží. Dále může kupující pokračovat v nákupu nebo přejít rovnou do košíku. Po ukončení nákupu je třeba kliknout na nápis "Pokračovat do pokladny", Pro kontrolu obsahu košíku může kupující kliknout v pravém horním rohu na piktogram s nápisem "Košík", kde se zobrazí všechny vybrané produkty umístěny v nákupním košíku. Košík je možné vyprázdnit kliknutím na symbol "X" nebo projít pro dokončení objednávky kliknutím na "Pokračovat do pokladny". Po přihlášení se, nebo po vyplnění kontaktních, resp. fakturačních údajů, kupující pro pokračování dokončení objednávky musí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Před odesláním je možné napsat k objednávce poznámku.
6. Doba dodání zboží je 2 až 6 týdnů od data potvrzení objednávky. V případě, že si to okolnosti vyžadují (např. Období vánočních svátků) si dodavatel vyhrazuje právo prodloužit dobu dodání podle citovaného zákona.
7. V případě, že některé zboží nebudeme moci dodat (z důvodu nedostupnosti, zboží se již nevyrábí a pod.), Vám zašleme pouze to zboží, které máme skladem. Chybějící zboží dodatečně nezasíláme a Vaši objednávku považujeme za vyřízenou.
8. Pokud se jedná o soukromou osobu nebo nenárodní organizaci si dodavatel vyhrazuje právo dodat zboží až po úhradě zálohové faktury.
9. Kupující se stává majitelem zboží až po zaplacení celé částky. Pro mateřské školy a státní organizace zboží dodáváme na fakturu s dobou splatnosti 14 dnů od data vystavení. V případě platby na dobírku je poplatek 80 Kč.
10. Společnost Baribal Kids, s. r. o. si vyhrazuje právo změnit ceny, které jsou uvedeny na webové stránce. Ceny na fakturách a předfakturu zaslané společností jsou však závazné a neměnné.
11. Vyhrazujeme právo technických změn, případně zrušení objednávky v případě jeho nedostupnosti.
12. Barvy zobrazovaných produktů na internetové stránce se mohou trochu lišit od barev dodaných produktů. Zobrazení barevných odstínů je závisle na kvalitě a druhu zobrazovacího zařízení kupujícího.
13. Dodavatel spolu se zbožím předá kupujícímu fakturu - daňový doklad, případně i dodací list, pokud to není uvedeno ve faktuře. Faktura slouží jako podklad k případné reklamaci.
14. Záruční doba je 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím.
15. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího i s jeho reklamačním řádem a že s těmito podmínkami souhlasí.
16. Poštovné a balné za každý balík do 20 kg je 150 Kč. Neděláme likvidaci obalového materiálu z dodaného zboží, které je ve vlastnictví kupujícího. Objemnější a těžší zboží (Nábytek, molitanové sestavy, stavebnice ...) dodáváme přepravní službou nebo vlastní dopravou. Cena dopravy je  700 Kč.
17. Společnost Baribal Kids, s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek po celou platnosti katalogu.
18. Všechny ceny na internetové stránce jsou včetně DPH.
19. Dodavatel neručí za omyly objednavatele v objednávce.
20. Kupující bude před odesláním objednávky přes e-shop vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu souhlasí s objednanými cenami produktů.
21. Obchodní podmínky platí v takovém znění a rozsahu, v jakém jsou uvedeny na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím. Obchodní podmínky jsou platné a závazné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího.

Zpět na vše o nákupu