Objednávka zboží

Pokud se rozhodnete objednat zboží v naší společnosti, máte více možností, jak tuto objednávku uskutečnit (za předpokladu, že je Vám více jak 18 let a seznámili jste se se všeobecnými obchodními a reklamačními podmínkami). Osobní údaje našich zákazníků získané při registraci, chráníme ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Odeslaná objednávka se považuje za závaznou.

Tento způsob Vám doporučujeme. Naši pracovníci objednávku zaevidují a obratem potvrdí na Vaši mailovou adresu. Při tomto způsobu objednání vzniká nejméně nedorozumění. Nezapomeňte prosím do Vaší objednávky uvést přesné údaje, jako např.:

fakturační a dodací adresu
IČO, DIČ (pokud máte),
mobilní telefonní číslo - pro flexibilní komunikaci při upřesnění termínu dodání zboží,
přesný kód, název produktu a množství.

Objednávky prosím zasílejte na e-mailovou adresu: baribal@baribalkids.cz

Jsme tu pro Vás v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod na bezplatnételefonní lince 800 606 058. Z důvodu bezchybného zaevidování v našem systému přijímáme pouze písemnou formou.

POŠTOU

na adresu:
Baribal Kids, s. r. o.
Podbabská 1112/13
Bubeneč
160 00 Praha 6
Přes E-SHOP
Na našich webových stránkách
www.baribalkids.cz
naleznete objednávkový formulář.

Doprava

 1. Při objednávce nad 5 900 Kč je poštovné ZDARMA (platí pouze pro produkty Tematické hry a pomůcky, Didaktické hry a pomůcky, Pohybové činnosti, Hudební nástroje a výtvarná činnost).
 2. Při objednávce nižší než 5 900 Kč je poštovné a balné 150 Kč.
 3. Při objednávce objemnějšího zboží (jako např. nábytku, molitanových výrobků a interiérového vybavení) do 40 000 Kč, je jednotná cena dopravy 500 Kč. Cena je vč. poštovného a balného.
 4. Při objednávce jakéhokoli zboží kromě produktů nad 40 000 Kč je doprava ZDARMA. Neplatí pro produkty z tematické oblasti „Dětská hřiště“ – cena dopravy se v tomto případě řeší individuálně.
 5. Platba na dobírku je zpoplatněná sumou 30 Kč.
 6. Dopravou se rozumí závoz zboží na požadovanou adresu a vynesení “na práh domu“, ne roznášení po objektu.

Všeobecné obchodní podmínky:

 1. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně souhlasí se všemi ustanoveními všeobecných obchodních a reklamačních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.
 2. Všechny přijaté a potvrzené objednávky se považují za návrh kupní smlouvy. Mezi kupujícím a prodávajícím vzniká smluvní vztah, který se řídí příslušným zákonem o zásilkovém a podomním prodeji.
 3. Kupující může bez udání důvodu odstoupit od smlouvy podle zákona do 7 dní od převzetí zboží jen v případě didaktických pomůcek a hraček. V případě, že kupující zaplatil zálohu za zboží, bude mu záloha vrácena do 15dnů od data odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Zboží musí být vráceno bez závad a v původním obalu. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a musí obsahovat údaje o zboží a identifikační údaje prodávajícího a kupujícího.
 4. Při nábytku nelze stornovat objednávku a vrátit zboží, protože nábytek není předem vyrobený skladem. Vyrábí se až na základě závazné objednávky ze strany zákazníka. Jde o VYROBU NA MÍRU, kde zákazník si sám podle jeho specifického zadání vybírá dřevodekor, barvu, typ, rozměr, materiál, motiv.
 5. Podmínky na dodatečné slevy (doprava, montáž a poštovné zdarma) jsou uvedeny v katalogu a platí pouze po dobu platnosti katalogu.
 6. Doba dodání zboží je 2 až 6 týdnů od data potvrzení objednávky. V období např. vánočních svátků apod. si dodavatel vyhrazuje právo dobu dodání zboží prodloužit.
 7. V případě, že některé zboží nebudeme moci dodat (z důvodu nedostupnosti, nevyrábí se a pod.), Vám zašleme pouze to zboží, které máme skladem. Chybějící zboží dodatečně nezasíláme a Vaši objednávku považujeme za vyřízenou.
 8. Pokud je kupujícím soukromá či nestátní organizace, vyhrazuje si dodavatel právo dodat objednané zboží až po úhradě zálohy.
 9. Kupující se stává majitelem zboží až po zaplacení celé částky.
 10. Pro mateřské školy, základní školy a státní organizace dodáváme zboží na fakturu s dobou splatnosti 14 dnů od data vystavení. Společnost Baribal Kids, s. r. o. si vyhrazuje právo změnit ceny, které jsou uvedeny v katalogu nebo na webových stránkách. Ceny na fakturách a předfakturach zaslaných společností jsou však závazné a neměnné.
 11. Je možné objednávat zboží také z předcházejících katalogů; na takové zboží si však dodavatel vyhrazuje právo případných technických změn, popř. úplného zrušení objednávky v případě nedostupnosti zboží.
 12. Dodavatel nezodpovídá za mírnou barevnou odlišnost skutečného produktu a jeho vyobrazení v katalogu, protože tiskařský formát CMYK neumí zaručit přesné barevné zobrazení výrobků. Tyto barevné odlišnosti nemají vliv na úkor kvality výrobku, který Vám bude dodáno. Barvy produktů v katalogu (hračky a didaktické pomůcky) se mohou lišit od barev dodaných produktů, což neovlivňuje jejich celkový charakter a funkčnost.
 13. Dodavatel předá kupujícímu se zbožím také fakturu (daňový doklad), případně i dodací list. Faktura slouží jako podklad pro případnou reklamaci.
 14. Záruční doba je 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím.
 15. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil se všeobecnými obchodními a reklamačními podmínkami, a že s těmito podmínkami souhlasí.
 16. Způsob zaslání zboží volíme dle jeho vlastností (velikost, křehkost, apod.) tak, aby nedošlo k jeho poškození, příp. změně jeho vlastností.
 17. Podkladem pro všechny objednávky je platný katalog, aktuální ceník příp. potvrzená cenová nabídka.
 18. Poštovné za balík je 150 Kč. Nad 20 kg a objemnější zboží se účtuje dopravné 500 Kč.
 19. Společnost Baribal Kids, s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek během celé platnosti katalogu.
 20. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou platné do vydání nového katalogu. Všechny ceny v katalogu jsou včetně DPH.
 21. Dodavatel neručí za omyly objednavatele v objednávce.
 22. Kupující bude před odesláním objednávky přes e - shop vyzván, aby uškrtit políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

REklamační řád:

Reklamační podmínky vychází ze zákona o ochraně spotřebitele.

 1. Za přepravu a řádné doručení objednaného zboží odpovídá doručovací společnost (Česká pošta, popř. spediční služba, apod.).
 2. Při dodání objednaného zboží je třeba zboží ihned při převzetí řádně kontrolovat, zda není poškozené. V případě zjištění jakéhokoliv poškození, je třeba toto zboží reklamovat do 24 hod. od dodání zboží na nejbliž ší pobočce České pošty (pokud byla doručovatelem Česká pošta). Pokud byla doručovatelem objednaného zboží spediční služba, je třeba ihned sepsat reklamaci s odpovědnou osobou dané spediční služby a ponechat si kopii záznamu o reklamaci. Do 3 dnů je nutné oznámit vzniklou událost naší společnosti.V jiném případě považujeme zásilku za doručenou.
 3. Při dodávce zboží přímo naší společností je potřeba zboží řádně zkontrolovat, zda nedošlo při přepravě k poškození a případné závady a poškození ihned označit na zadní straně dodacího listu.
 4. Jako reklamaci v záruční době lze uznat jen takové poškození zboží, u kterého je zřejmé, že poškození nedošlo nesprávným a nepřiměřeným zacházením (použití výrobku na jiné účely, než k jakým je výrobek určený, působení nepřiměře né síly na výrobek, nesprávná montáž, nesprávná manipulace s výrobkem, apod.). V případě reklamace nám prosím nezasílejte poškozené části výrobků; pokud bude reklamace uznána, vyměňujeme pouze celé výrobky.
 5. Při uplatnění reklamace je potřeba na adresu naší společnosti (Baribal Kids s.r.o. Podbabská 1112/13 16000 Praha 6) poslat písemné oznámení o reklamaci, které musí obsahovat:
  identifikační údaje kupujícího (odběratele) vč. tel. čísla,
  název a kód reklamovaného výrobku,
  datum zakoupení zboží a číslo faktury (popř. číslo dodacího listu),
  podrobný popis reklamované závady (pro větší názornost je vhodné na naši emailovou adresu poslat fotografie poškozeného zboží). Na základě tohoto písemného oznámení se s Vámi spojí odborný pracovník naší společnosti a dohodne se s Vámi na dalším postupu.
 6. Změny konstrukce a provedení, které negativně ovlivňují vzhled nebo funkci výrobku, neopravňují k námitkám a reklamacím.
 7. Způsob zasílání zboží volíme podle velikosti a nebezpečí poškození zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo změně jeho vlastností.
 8. Podkladem pro všechny objednávky je pouze platný katalog a aktuální ceník.